Home » Etkinlikler » Vasküler Nöroloji Hekimliği ve İnme Merkezleri Akreditasyonu

Vasküler Nöroloji Hekimliği ve İnme Merkezleri Akreditasyonu

Değerli meslektaşlarım,

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, ‘Vasküler Nöroloji’ hekimliği ve ‘İnme Merkezleri’ akreditasyonu için çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizde son yıllarda inme ile ilişkili biri durum anketi diğeri de trombolitik tedavi grubu olmak üzere 2 adet çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmaların verileri bir araya getirilerek, kişi ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Buradan yola çıkarak kişi ve kurumların sertifiye/akredite edilmeleri gerekli hale gelmiştir. Bu nedenle aşağıda yer alan bağlantılardaki anket formlarını doldurmak çok önem taşımaktadır.

Aşağıda 2 ayrı bağlantı ile çok kısa sürecek 2 ayrı anket formu bulunmaktadır (yaklaşık 10’ar soru). Bunlardan ilki, vasküler nöroloji hekimliğinin ön koşullarını belirlemek için yapılmaktadır.

1. bağlantı: https://tr.surveymonkey.com/s/inmeuzman

İkinci anket formu ise bulunduğunuz kurumda inme merkezi kurmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Gelen cevaplara göre hemen sizlere bir ön sertifikasyon/akreditasyon belgesi verilecektir (uygun olup olmadığına
dair bir belge).

2. bağlantı: https://tr.surveymonkey.com/s/inmemerkezi

Bunların yanı sıra 2015 yılı Mayıs ayında yapılacak olan “Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları” okulunda bu anketlerden gelecek cevaplara göre (verilen cevapların belgelenmeleri gerekmektedir) kişiler/kurumlar uygun bulunduklarında sertifiye/akredite olacaklardır.

En kısa zamanda anketleri doldurmanızı bekler sevgi ve saygılarımı sunarım.