Home » Etkinlikler » Vasküler Nöroloji Hekimliği

Vasküler Nöroloji Hekimliği

Değerli meslektaşlarım,

Doldurmuş olduğunuz anket sonuçlarına göre “Vasküler Nöroloji” hekimliğini hak eden kişilerin durumlarını belgeledikleri takdirde “Vasküler Nöroloji Hekimliği” sertifikası verilecektir. Bu sertifika, aynı isimli yan dal uzmanlığına hazırlık niteliği taşımanın yanı sıra, inme merkezi sorumlusu olmak için kullanılabilecektir. Belgelerinizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz, ya da “Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu’nda” teslim edebilirsiniz.

Ankete verdiğiniz cevaplar ile ilşkili tüm belgeler kurum onaylı olarak gönderilmelidir.

1. Kurumda Nöroloji uzmanı olarak en az 5 yıl çalıştığınıza belge
2. Deneyimlerinize ait onaylı belgeler
3. Bilimsel eserlerin ilk sayfası yeterlidir (sadece vasküler nöroloji alanındaki eserler)
4. Eğitim alınan yerden onaylı belge
5. Tez, araştırma ve derslerin onaylı belgeleri
6. Katılınan kursların belgeleri
7. Görevlerin, konuşmaların ve bildirilerin belgeleri
8. Editörlük belgeleri

Yukarıda örnekleri verilen belgelerden sizde olanlarının “pdf” dosyalarının internet aracılığı ile gönderilmesi yeterlidir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonrasında sertifikasyon verilecektir.