Home » Etkinlikler » İnme Merkezleri Akreditasyonu

İnme Merkezleri Akreditasyonu

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından yerinde değerlendirmesi tamamlanarak “İnme Merkezi” olarak akredite edilen Nöroloji Kliniklerinin alfabetik listesi:

 • Adana Başkent Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Adana
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İnme Merkezi, Ankara
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Ankara
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İnme Merkezi, İstanbul
 • Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, İstanbul
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, İzmir
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, İzmir
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı İnme Merkezi, Eskişehir
 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Elazığ
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Gaziantep
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Ankara
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Ankara
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Malatya
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, İstanbul
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Kahramanmaraş
 • Memoriyal Hizmet Hastanesi Nöroloji Bölümü İnme Merkezi, İstanbul
 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Samsun
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi, Bursa
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Ünitesi, Aydın

 

Yukarıda akreditasyon işlemleri tamamlanmış merkezlerin sahip oldukları en az seviyedeki özellikler şunlardır:

1) İnme ile ilgilenen 3 veya daha fazla Nöroloji uzmanı bulunduğundan 24 saat/7 gün ulaşılabilir.
2) Bu Nöroloji uzmanlarından en az bir tanesi “Vasküler Nöroloji Hekimliği” sertifikasına sahiptir.
3) Yerleşik ve/veya ulaşılabilir Kardiyoloji, Radyoloji, Beyin Cerrahisi, Damar Cerrahisi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanları bulunmaktadır.
4) Biokimyasal incelemeler, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi Anjiografisi ve/veya Manyetik Rezonans Anjiografi, Transtorasik Ekokardiyografi, Transösafageal Ekokardiyografi, Transkraniyal Doppler Ultrasonografi, Ekstrakraniyal Doppler Ultrasonografi, Konvansiyonel ve/veya Dijital Anjiografi bulunmakta ve incelemeler uygun zaman dilimleri içerisinde yapılmaktadır.
5) İnme Ünitesi için ayrı bir yer bulunmakta ve en 4 yatak içermektedir.
6) Uygun sayıda hemşire ve yardımcı sağlık personeli bulunmaktadır.
7) İnme ünitesindeki her yatak için ayrı bir monitorizasyon sistemi vardır.
8) İnme ünitesi için gerekli diğer yapısal donanım bulunmaktadır.
9) Akut inme tedavisi için gerekli kılavuz, çalışma şemaları vb evraklar bulunmaktadır.
10) Uygun olan hastalara intravenöz ve/veya intraarteryel trombolitik tedavi verilmektedir.
11) Uygun olan hastalara endovasküler tedaviler ve perkütan girişimler verilmektedir.
12) Kurumda II. veya III. seviye Acil servis hizmetleri verilmektedir.
13) Kurumda II. veya III. seviye Yoğun Bakım hizmetleri ve/veya Nörolojik Yoğun Bakım hizmeti verilmektedir.

 

İnme merkezi olarak akredite edilmeyen ancak “İnme Ünitesine” sahip Nöroloji Kliniklerinin alfabetik listesi:

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İnme Ünitesi, İstanbul
 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İnme Ünitesi, Kütahya
 • GATA  Nöroloji Anabilim Dalı, İnme Ünitesi, Haydarpaşa-İstanbul
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İnme Ünitesi, Denizli
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İnme Ünitesi, Van