Home » Etkinlikler » Kamuoyuna duyuru

Kamuoyuna duyuru

Son günlerde Deniz Baykal’ın geçirmiş olduğu inme (felç) nedeni ile basında çeşitli düzeylerde bilgi kirliliği yaşandığı görülmektedir. Bir dereceye kadar tolere edilebilen bu haberler artık hastaya, hasta sahiplerine, hastayı tedavi eden hekimlere, doğrudan veya dolaylı olarak inme ile ilişkili tüm hekimlere ve nihayetinde toplumun her kesimine zarar verme aşamasına gelmektedir. İnme ile toplumda farkındalık yaratmak isterken tam tersi olaylar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

İnme günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık durumundadır ve bu tedavinin iyi sonuç vermesi için erken davranmak hayati önem taşır. Her ne kadar yabancı bir kelime olsa da ülkemizde çok başarılı olan AKUT ekibinin bilinirliğinden yola çıkarak; (A)ğızda kayma, (K)onuşma bozukluğu, (U)zuv zaafı olan her kimse (T)ereddüt etmeden ve hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. AKUT kısaltması bu amaçla, değişik dillerde inme ile farkındalık yaratmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle inme geçiren bir kişinin bekletilmesi, kesinlikle büyük bir hatadır. Bu tip bilgilere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

İnme tedavisi, hem sürecin iyi değerlendirilmesi ve hem de kullanılacak tedavi yöntemlerinin hastadan hastaya değişkenlik göstermesinden dolayı bireye özgüdür. Bu nedenle hastayı görmeden, muayene etmeden hakkında konuşmak doğru değildir ve olasılıkla hata ile sonuçlanır. Vasküler Nöroloji konusunda yetişmiş olmayan Nöroloji hekimlerinin de acil müdaheleler dahil ilgili uzmanlar ile hızlıca iletişime geçmeleri en doğru davranıştır.

İskemik inme ile yeni gelişmeler, bu hastalık ile mücadelede tek bir hekimden çok yetkin bir ekibin olması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin başlatmış olduğu “İnme Merkezi” akreditasyonu ve “Vasküler Nöroloji Hekimliği” sertifikası programlarından başarı ile geçmiş olan bir merkezdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı