Home » Etkinlikler » Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği “SITS International” ve “Angels Ödül Programı” na davet ediyor.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği “SITS International” ve “Angels Ödül Programı” na davet ediyor.

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde inme klinik pratiğine dair, daha geniş bir hastane-tabanlı verinin, en azından süreli olarak, prospektif tarzda toplanması amacıyla SITS-INTERNATIONAL (“Safe Implementation of Treatments in Stroke”) veribankasına hasta girişi “Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği (TBDHD)” ve “Türk Nöroloji Derneği (TND)” tarafından desteklenen bir süreç olarak 2019 yılı Nisan ayından itibaren aktive, ve teşvik edilmektedir. SITS, ESO (European Stroke Organisation)’nun “ESO-ANGELS” ve “ANGELS award program” partneridir. Nisan 2019 başı itibarıyla SITS sisteminde 1680 merkez ve 237,536 hasta kaydı olduğu görülen yerleşmiş bir sistemdir.

Bu sistemde ulusal eş-koordinatörler Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve Prof.Dr. Yakup Krespi’dir. Sistemin tanıtımı, kayıt veya kaydın aktive edilmesi dahil gerekli bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. Başka sorularınızı ulusal eş-koordinatörlere doğrudan yazabileceğiniz gibi her TBDHD dernek sekreteryasına da iletebileceğinizi hatırlatırız.

 

SITS Lokal Koordinatörler Adına,

Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, TBDHD başkanı

 

Link ve Belgeler

1SITS INTERNATIONAL” SİSTEMİ TANITIMI (Sunumu indirmek için): Sistemin genel tanıtımı ve olası yararları hakkında bir sunumdur.

2NASIL SITS MERKEZİ OLURUM?” veya “KAYDIMI NASIL AKTİVE EDERİM?” (Sunumu indirmek için). Merkezinizin SITS kaydı yok veya olduğunu hatırlamıyorsunuz? Lokal koordinatörlere veya ulusal koordinatöre doğrudan sorabilir veya SITS web sitesinden (http://www.sitsinternational.org/) kontrol edebilirsiniz.

3 SITS INTERNATIONAL QR (Sunumu indirmek için): “Angels” için adapte edilmiş SITS “Quality Registry” hakkında temel bilgiler içermektedir.

4 SITS MOST PROTOKOL (Sunumu indirmek için): Protokolün en son ve geniş versiyonunu içermektedir.

5– SITS için anomize edilmiş hasta girişi için etik kurul onayı almalı mıyım? Hasta onamı gerekir mi? Her ikisi de gerekir. Ancak, veri paylaşımı kapsamında non-girişimsel lokal etik kurul onayı yeterlidir. Başka merkezlerin aynı konudaki etik kurul onayının (Örneğin Hacettepe Üniversitesi’nin GO 2019/03-04) yeterli olup olmadığını merkez yöneticilerine sorabilirsiniz. Hasta onam formu olarak SITS’in önerdiği (İndirmek için tıklayın, İngilizce) ve Hacettepe’de kullanılan onam (İndirmek için tıklayın) örnekleri sunulmuştur.