Home » Etkinlikler » Türkiye İnme Destek Organizasyonu (TİDO)/Turkey Stroke Support Organization (TSSO)

Türkiye İnme Destek Organizasyonu (TİDO)/Turkey Stroke Support Organization (TSSO)

TÜRKİYE İNME DESTEK ORGANİZASYONU (TİDO)

Eylül 2013’de oluşturulan Türkiye İnme Destek Organizasyonu, inme hastaları, inme hasta yakınları, inme bakımı ile uğraşanları, inme alanında ilgili nörolog ve hemşireleri, tıp fakültesi öğrencilerini ve inme ile ilgili olan diğer paydaşları içine alan bir organizasyondur ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği resmi web sitesinde oluşturulmuş alanda (www.bdh.org.tr) organizasyon ile ilgili bilgi paylaşımı ve iletişim yapılabilmektedir.

Üyeler

 • Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
 • Prof. Dr. Kürşad Kutluk
 • Prof. Dr. Nevzat Uzuner
 • Prof. Dr. Taşkın Duman
 • Doç. Dr. Dilek Necioğlu Örken
 • Prof. Dr. Canan Yücesan
 • Prof. Dr. Nazire Afşar
 • Prof. Dr. Zehra Durna
 • Çiğdem Akbaş Ilgaz
 • Ersin Sinay (Konuşma terapisti)
 • Sema Köseoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
 • Hamdiye Saroz
 • Hastalar, hasta yakınları, tıp fakültesi öğrencileri, diğer

AMAÇLAR

 • Türkiye’de inme konusunda farkındalığı artırmak
 • Beyin damar hastalıkları konusunda lobi oluşturmak
 • İnme hasta ve hasta yakınlarını inme ile ilgili uzmanları ve sağlık elemanlarını bir şemsiye altında toplamak (İnme Şemsiyesi)
 • İnmeli hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal olaylar ve çeşitli aktiviteler organize etmek
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu aracılığı ile bu alandaki bilimsel gelişmeleri izlemek ve paylaşmak
 • Üyelere gereksinim duydukları hukuksal ve medikal konularda rehberlik etmek
 • Rehabilitasyon destek olanaklarını artırmak için çalışmalar yapmak
 • İnme risk faktörlerinden korunma konusunda farkındalık sağlamak ve eğitim düzeyini artırmak
 • İnme hastaları ve yakınlarının sağlıkta yaşam kalitesini artırmak

HEDEFLER

 • İnme ile ilgili kişileri aynı şemsiye altında toplamak
 • Daha çok inme hastasının bilgi, tedavi ve destek programlarına ulaşmasını sağlamak
 • Serebrovasküler yan dalının bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak
 • İnme üniteleri konusunda bilgilendirme ve farkındalık sağlamak ve bu ünitelerin yaygınlaşması için etkin lobi faaliyeti oluşturmak ve yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
 • Organizasyonumuz ile ulusal ve uluslararası etkin network oluşturmak
 • Yerel yönetimler ve hükümet ile bağlantılar kurmak ve destek almak

PROMOSYONAL VE DESTEK SAĞLAMAYA YÖNELİK AKTİVİTELER

 • Ulusal ve lokal destek organizasyonları ile işbirliği yapmak
 • Çeşitli sergi, fuar ve şenliklere katılmak
 • Spor aktiviteleri düzenlemek
 • Konser ve yemek organizasyonları düzenlemek
 • GSM mesaj destek programlarını kullanmak
 • Sosyal medyayı kullanmak, facebook, twitter,…
 • Basılı ve görsel materyal dağıtımı sağlamak