Home » Etkinlikler » Vasküler Nöroloji Hekimliği Kriterleri

Vasküler Nöroloji Hekimliği Kriterleri

1) Süre: En az 5 yıldır bir sağlık kurumunda Nöroloji uzmanı olarak çalışmış olmak (bağlı bulunduğu kurum/lardan onaylı belge).

2) Deneyim: Aşağıdaki Vasküler Nöroloji alanlarının en az 2’sinde toplamda en az 3 yıl süreyle çalışma deneyimi olmak (çalıştığı kurum/lardan onaylı belge).

a. Üniversite, Eğitim Hastanesi veya en az 100 yataklı bir Özel Sağlık Kurumunda İnme Ünitesinde veya inmeli hastaların tedavisi ile en az 1 yıl çalışmış olmak (ilgili kurum/lardan onaylı belge).

b. Üniversite, Eğitim Hastanesi veya en az 100 yataklı bir Özel Sağlık Kurumunda Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesinde veya Nörolojik yoğun bakım tedavisi konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak (ilgili kurumlardan onaylı belge).

c. Transkranyal ve ekstrakranyal Doppler: Üniversite, Eğitim Hastanesi veya en az 100 yataklı bir Özel Sağlık Kurumunda bir ultrasonografi laboratuarında en az 6 ay çalışmış veya en az 100 hasta tetkiki yapmış olmak (ilgili kurum/lardan onaylı belge).

d. Diagnostik serebral anjiografi: Üniversite, Eğitim Hastanesi veya en az 100 yataklı bir Özel Sağlık Kurumunda bir kateter laboratuarında en az 6 ay çalıştığı veya en az 15 hasta primer olmak üzere en az 50 tetkike katılmış olmak (ilgili kurum/lardan onaylı belge).

e. Girişimsel Nöroloji: Üniversite, Eğitim Hastanesi veya en az 100 yataklı bir Özel Sağlık Kurumunda bir kateter laboratuarında Girişimsel Nöroloji Pratiğini en az 1 yıl sürdürmüş ve en az 15’i primer olmak üzere en az 50 girişimsel işleme katılmış olmak (ilgili kurum/lardan onaylı belge).

3) Bilimsel eserler: Vasküler Nöroloji konusundaki bilimsel faaliyetleri SCI-E’de en az 2 yayın olmak üzere uluslararası indekslerde toplam en az beş yayın tarafından dokümente edilmiş olmalıdır.

4) Eğitim/Öğretim: İlgili alanda en az 6 ay yurtdışı eğitim almış olanlar için başka koşul aranmamakta, yurt dışı eğitim almamış olanlarda ise a-d koşullarından en az ikisini karşılamak gereklidir.

a. Aşağıdakilerden en az biri;

i. İlgili alanda en az 1 hafta yurtdışı kurslar

ii. İlgili alanda en az 1 hafta yurtiçi kurslar

b. Aşağıdakilerden en az biri;

i. İlgili alanda en az 1 tez yönetmek

ii. İlgili alanda en az 1 bilimsel araştırma projesinde yer almak

iii. İlgili alanda yılda en az 1 ders konusunu anlatıyor olmak

iv. İlgili alanda yönetici, koordinatör, komisyon üyeliği: İlgili alanda varolan kurumlarda ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak ve verilen görev süresinin en az 2/3’si kadar sürede o görevde çalışmış olmak.

c. Aşağıdakilerden en az biri;

i. İlgili alanda 5 farklı ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum veya okul (kurs) görevi (oturum başkanlığı, panelist veya konuşmacı)

ii. İlgili alanda en az 5 farklı ulusal ya da uluslar arası toplantılarda poster veya sözel bildiri sunmak

d. Aşağıdakilerden en az biri;

i. İlgili alanda en az 1 kitap ve dergide editor veya editör yardımcılığı

ii. İlgili alanda en az 1 kitap, kitap bölüm yazarlığı, tercüme editörlüğü

iii. İlgili alanda düzenlenen en az 1 ulusal veya uluslar arası bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, okul (kurs) düzenleme veya düzenleme kurulunda yer almak