Home » Dergi » YÖK Doçentlik Başvuru Kriterleri

YÖK Doçentlik Başvuru Kriterleri

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi EMBASE, DOAJTURKMEDLINE ve SCOPUS (2002-2016 yılları arası) dizinlerinde yer almakta ve YÖK Doçentlik Başvuru Kriterleri’ne göre aşağıdaki kapsamlarda değerlendirilmektedir.

 

“1b. Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi”

“3b. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale”

“3d. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri”

“6b. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için”

“9b. Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri”