Yönetim ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Ethem Murat ARSAVA (Başkan)

İbrahim Levent GÜNGÖR (Başkan Yardımcısı)

Canan TOGAY IŞIKAY (Genel Sekreter)

Hasan Hüseyin KOZAK (Sayman)

Hadiye ŞİRİN (Üye)

Erdem GÜRKAŞ (Üye)

Bilgehan Atılgan ACAR (Üye)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Erdem YAKA

Ayça ÖZKUL

Türkan ACAR

Mine Hayriye SORGUN

İbrahim Arda YILMAZ

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU

Atilla Özcan ÖZDEMİR

Bijen NAZLIEL

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)

Talip ASİL

Semih GİRAY

Demet Funda BAŞ

Önceki Başkanlar

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

PROF. DR. Nevzat UZUNER

PROF. DR. Mustafa BAKAR

PROF. DR. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU<

PROF. DR. Atilla Özcan ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Atilla Özcan ÖZDEMİR (Başkan)

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU(Başkan Yardımcısı)

Hadiye ŞİRİN (Genel Sekreter)

Bijen NAZLIEL (Sayman)

Mustafa GÖKÇE (Üye)

İpek MİDİ (Üye)

Vedat Ali YÜREKLİ (Üye)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Semih GİRAY

Levent GÜNGÖR

Ayça ÖZKUL

Erdem GÜRKAŞ

Yusuf İNANÇ

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Canan TOGAY IŞIKAY

Demet Funda BAŞ SÖKMEZ

Bilgehan Atılgan ACAR

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)

Erdem YAKA

Zülfikar ARLIER

Aysel MİLANLIOĞLU

Önceki Başkanlar

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

PROF. DR. Nevzat UZUNER

PROF. DR. Mustafa BAKAR

PROF. DR. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU (Başkan)

Atilla Özcan ÖZDEMİR (Başkan Yardımcısı)

Canan TOGAY IŞIKAY (Genel Sekreter)

Bijen NAZLIEL (Sayman)

Ethem Murat ARSAVA (Üye)

Erdem YAKA (Üye)

İpek MİDİ (Üye)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Semih GİRAY

Mustafa GÖKÇE

Özlem KAYIM YILDIZ

Vedat Ali YÜREKLİ

Ayça ÖZKUL

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Babür DORA

Hacı Mustafa BAKAR

Arda YILMAZ

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)

İbrahim Levent GÜNGÖR

Erdem GÜRKAŞ

Zülfikar ARLIER

Önceki Başkanlar

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

PROF. DR. Nevzat UZUNER

PROF. DR. Mustafa BAKAR

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Nevzat Uzuner (Başkan) (2015-2017 Aralık)

H. Mustafa Bakar (Başkan) (2017 Aralık-2018 Mayıs)

Erdem Yaka (Başkan Yardımcısı)

Ethem Murat Arsava (Genel Sekreter)

A. Özcan Özdemir (Sayman)

Semih Giray (Üye)

İ. Levent Güngör (Üye)

Derya Uludüz Uğurlu (Üye) (2017 Aralık-2018 Mayıs)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Özlem Coşkun

Vedat Ali Yürekli

Nilda Turgut

Ayça Özkul

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Necmi Ata

Serhat Özkan

Onur Armağan

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)

Erdem Gürkaş

Gülnur Tekgöl Uzuner

Demet Funda Baş

Önceki Başkanlar

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

PROF. DR. Nevzat UZUNER

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Kürşad Kutluk (Başkan)

Nevzat Uzuner (Başkan Yardımcısı)

Nazire Afşar (Genel Sekreter)

Özcan Özdemir (Sayman)

Birsen İnce (Üye)

Mehmet Akif Topcuoğlu (Üye)

Erdem Yaka (Üye)

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Necmi Ata

Alpaslan Birdane

Ceyhan Kutlu

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Vesile Öztürk

Ethem Murat Arsava

Semih Giray

Taşkın Duman

Münife Neyal

Hadiye Şirin

İsmet Melek

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Ufuk Utku

Şerefnur Öztürk

Gülnur Tekgöl Uzuner

Önceki Başkanlar

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

PROF. DR. Nevzat UZUNER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PROF. DR. Nevzat UZUNER

BAŞKAN YARDIMCISI

PROF. DR. A. Taşkın DUMAN

GENEL SEKRETER

PROF. DR. A. Munife NEYAL

SAYMAN

DOÇ. DR. A. Özcan ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DOÇ. DR. İsmet Murat MELEK

DOÇ. DR. Serhat ÖZKAN

DOÇ. DR. Semih GİRAY

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

DOÇ. DR. Ceyhan KUTLU

PROF. DR. Necmi ATA

PROF. DR. B. Demet ÖZBABALIK ADAPINAR

ÖNCEKİ BAŞKANLAR

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PROF. DR. Kürşad KUTLUK

GENEL SEKRETER

PROF. DR. Nevzat UZUNER

SAYMAN

DOÇ. DR. A. Özcan ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

PROF. DR. Ayşe KOCAMAN SAĞDUYU

DOÇ. DR. Vesile ÖZTÜRK

UZM. DR. Erdem YAKA

UZM. DR. Tolga ÖZDEMİRKIRAN

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

PROF. DR. Taşkın DUMAN

PROF. DR. Oğuz Osman ERDİNÇ

DOÇ. DR. Ceyhan KUTLU

DOÇ. DR. Serhat ÖZKAN

PROF. DR. Necmi ATA

PROF. DR. B. Demet ÖZBABALIK

ÖNCEKİ BAŞKANLAR

PROF. DR. Gazi ÖZDEMİR (Kurucu Başkan)

PROF. DR. Hayrünnisa DENKTAŞ

PROF. DR. Okay SARIBAŞ

PROF. DR. Birsen İNCE

PROF. DR. Turgay DALKARA